Informace o zpracování osobních údajů

Společnost Schmachtl CZ spol. s  r.o.  sídlem  v  ulici  Vídeňská  185,  252  50  Vestec, IČ 45797897, DIČ CZ45797897, zapsaná v obchodním rejstříku Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 11700 (dále jen Schmachtl CZ) si váží Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely společnosti Schmachtl CZ.

1. Informace které zpracováváme 

  1. Identifikační a adresní údaje – jméno, příjmení, titul, oslovení, datum narození, IČ, poštovní adresa, telefon, fax, ID datové schránky, e-mail
  2. Údaje z internetu – cookies, IP adresu, technická data o zařízeních a verzi operačního systému, autorizační certifikáty a identifikátory v sociálních sítích
  3. Další údaje – číslo bankovního účtu, přihlašovací jméno, pohlaví, organizační zařazení, platby kartou, dobírkou, zálohovou fakturou, v hotovosti, převodem na účet, platby přes internet, dobu splatnosti, částku převodu, záznamy o spotřebitelské historii, informace o nakupovaných produktech, záznamy z jednání a telefonátů, geolokační údaje, informace o bonitě, informace z veřejně přístupných rejstříků, informace požadující legislativa a údaje oprávněné k bezpečnému používání našich produktů

2. Proč souhlas udělujete

Abychom byli schopni Vás informovat o produktech, novinkách, prezentacích, veletrzích, školení a jiných aktivitách, které Vás zajímají a které by byly pro Vás prospěšné. Nechceme Vás zahlcovat množstvím nevyžádané komunikace, a proto analýzu Vašich potřeb děláme co nejdůkladněji. Pro sdělování informací využíváme e-maily, telefon, klasickou poštu či zprávy na internetu.

Informace zpracováváme manuálně či automaticky a jsou poskytnuty od Vás, z veřejně přístupných zdrojů a případně od třetích spolupracujících stran. Vyhodnocujeme je a tím pro Vás zlepšujeme nabídku našich produktů a kvalitu poskytovaných služeb.

3. Kdo může Vaše údaje zpracovat

Nařízení umožňuje, aby Schmachtl CZ jako správce pověřil zpracováním osobních údajů zpracovatele nebo své zaměstnance, pokud je to nezbytné. Zpracovatel zmocněním správce nebo na základě zákona může osobní údaje zpracovat. Údaje jsou ale stále maximálně chráněny, aby nedošlo k jejich zneužití. Mezi tyto zpracovatele patří:

Notia Informační systémy spol. s r.o., IČ 62917731, Blanická 553/16, 120 00 Praha 2 PROXY-AUDIT s.r.o., IČ 49684612, Plzeňská 3217/16, 150 00 Praha 5

Mgr. Jan Arient, IČ 66229316, Milešovská 2137/12, 130 00 Praha 3

Seznam.cz a.s., IČ 26168685, Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5

Google Czech Republic s.r.o., IČ 27604977, Stroupežnického 3191/17, 150 00 Praha 5

Heureka Shopping s.r.o., IČ 02387727, Karolínská 650/1, 186 00 Praha 8

CCV, s.r.o., IČ 46963740, Kopečná 10, 602 00 Brno

4. Jak a na jak dlouho můžete udělit souhlas

Souhlas můžete udělit vlastnoručním podpisem smluvního dokumentu nebo vyplněním a odsouhlasením formuláře na webových stránkách společnosti Schmachtl CZ.

Souhlas zůstává v platnosti a účinnosti po dobu 5 let od jeho udělení a prodlužuje se o dalších 5 let od data objednání produktů dodávaných společností Schmachtl CZ nebo do odvolání souhlasu. Poté budou Vaše osobní údaje vymazány nebo zpracovány podle zákona, kde není nutný Váš souhlas.

5. Jak odvolat souhlas a jaká máte práva při zpracování osobních údajů

Souhlas můžete odvolat osobně na pobočkách společnosti Schmachtl CZ, listinou podobou nebo důvěryhodnou elektronickou komunikací. Souhlas také můžete odvolat v každém e-mailu označeném jako obchodní sdělení na jeho konci při kliku na odhlásit odběr. Tímto odhlášením na konci e-mailu, ale nezaniká udělený marketingový souhlas. Pouze zaniká možnost zasílání obchodních sdělení skrze e-mailovou komunikaci.

Můžete si kdykoli vyžádat jaké osobní údaje o Vás zpracováváme, proč je zpracováváme, kdo jsou zpracovatelé, opravu osobních údajů, dobu po kterou budeme ještě Vaše osobní údaje zpracovávat a zažádat o částečný nebo celkový výmaz. V případě porušení povinností související se zpracováním osobních dat se můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.